اسلایدرویژه وزیر
اولویت وزارت اقتصاد اصلاح جایگاه ایران در شاخص کسب‌ و کار است
مثبت شدن تراز تجاری کشور در اردیبهشت ماه سال جاری
ایران شریک استراتژیک اتحادیه اروپا است
کلی‌گویی نکنید و پیش از هر تصمیمی از تحقیقات علمی استفاده کنید
تجار نگران نباشند/ تصمیم ترامپ اقتصاد ایران را لرزان نمی کند