اسلایدرویژه وزیر
حضور سرپرست وزارت اقتصاد در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول
حمایت دولت از توسعه بخش کشاورزی
سرعت عمل بیشتر در واگذاری اموال مازاد بانک ها، خواسته ی رییس جمهور
 سال گذشته صد در صد واگذاری ها، به بخش خصوصیِ واقعی بود
تداوم حرکت صنعت بیمه به سمت تخصصی شدن بیمه ها
بانک ها در واگذاری اموال مازاد خود، جدی تر عمل کنند