اسلایدرویژه وزیر
رفع مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری موضوعی فراقوه‌ای است
تاکید وزیر اقتصاد بر نقش مهم صنعت و تجارت در رشد روابط هند و ایران
فردا ۱۵ سند تفاهم و همکاری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و محیط زیست با طرف هندی امضاء می شود
در برخورد با فساد بدون اغماض و ملاحظه عمل کنید
شاه بیت اقتصاد مقاومتی، رونق تولید در کشور است