اسلایدرویژه وزیر
دستور وزیر اقتصاد برای کمک به ترخیص کالاهای صنعتی از گمرک
133 بنگاه به ارزش 16 هزار میلیارد تومان واگذار شد
یک ریال از منابع کشور بی جا هزینه نمی شود/ دویست هزار حساب دستگاه های اجرایی مسدود شد
افسوس روزهايي را مي خورم كه با دوستان روزنامه نگارم هر روز در ارتباط بودم / اين هم از گرفتاري هاي وزارت است
 برنامه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی