اسلایدرویژه وزیر
1396/12/13 يكشنبه
ترسیم امیدبخش دکتر کرباسیان از شرایط اقتصاد ایران
مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا: دیدیم در سال گذشته بخش مهمی از رشد از بخش نفت بود، ولی امسال رشد بخش نفت بیش‌تر از رشد سایر بخش‌ها بوده است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از ایسنا، مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا: دیدیم در سال گذشته بخش مهمی از رشد از بخش نفت بود، ولی امسال رشد بخش نفت بیش‌تر از رشد سایر بخش‌ها بوده است.

آیا رشد مسکن داشتیم یا نه؟ در مسکن، تولید، کشاورزی، معدن و ... رشد اتفاق افتاده است. از سوی دیگر تورم پایین بوده و رشد قیمت‌ها هم پایین بوده است. بنابراین نمی توان گفت اثر وضعی قیمت‌ها منجر به رشد شده است. از سوی دیگر باید بررسی کنیم که آیا بیکاری کاهش یافته است؟ اشتغال افزایش یافته است؟ اگر چنین وضعیتی وجود دارد نشان می دهد که ما رکود نداریم.

ادامه گفتگوی وزیر اقتصاد با خبر گزاری ایسنا در بخش گفتگو سایت شادا مشاهده نمایید.

تمامی حقوق برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محفوظ می باشد .

www.mefa.gov.ir