تازه های خبری
1396/12/12 شنبه
اولین جلسه شورای حقوق شهروندی وزارت اقتصاد برگزار شد
اولین جلسه شورای حقوق شهروندی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور نایب رئیس و اعضای این شورا در محل این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، معاون حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد و نایب رئیس شورای حقوق شهروندی در این جلسه با اشاره به ابعاد مختلف حقوق شهروندی، به تشریح اهداف، برنامه ها و چارچوب وظیفه ای این شورا پرداخت.
 

اسماعیل جلیلی با بیان اینکه با دستور رئیس جمهور مقرر شد حقوق شهروندی در دستگاهها اجرا شود و وزارت اقتصاد نیز در ستاد و سازمانهای تابعه این کار را آغاز و حوزه هایی در قالب حقوق شهروندی در مجموعه این وزارتخانه تشکیل شد.
 

وی تصریح کرد: حوزه وظیفه ای این شورا دو بخش درون سازمانی و بین بخشی می باشد که حوزه درون سازمانی بر عهده دفتر ارزیابی عملکرد  پاسخگویی به شکایات وزارتخانه می باشد.
 

نایب رئیس شورای حقوق شهروندی وزارت اقتصاد افزود: حسب دستور وزیر اقتصاد، شورای حقوق شهروندی طراحی و احکام اعضاء صادر شد.
 

جلیلی گفت: دستور اولین جلسه شورای حقوق شهروندی تدوین نظام کاری در قالب شیوه نامه و ارائه برنامه های آتی جلسات این شورا می باشد.
 

وی هدف این شورا را انسجام دادن و هماهنگ کردن بین بخشهای مختلف وزارتخانه در جهت اجرای حقوق شهروندی است.
 

جلیلی تاکید کرد: نگاهمان در حوزه شورا، یک نگاه دراز مدت است و در ارزیابی ها باید دوره زمانی دراز مدت و دوره هدف تعیین و انحراف یا تطبیق از اهداف را مشخص کنیم.
 

در ادامه جلسه، اعضای شورا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص اولویت ها، چارچوب فعالیت و زمان برگزاری جلسات شورای حقوق شهروندی ارائه کردند.

تمامی حقوق برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محفوظ می باشد .

www.mefa.gov.ir